Kategori
Arsip pikeun: November, 2012

Ajên Diri

Ajên diri nu mawa harti bisa kaarah ku lampah nu merenah. Lampah nu merenah jadi cicirên hirup jeung huripna êta jalma luyu jeung larap kana aturan Nu Maha Kawasa.

Umat Panghadêna

Alloh Ta’ala ngadawuh dina surat Ali Imron ayat 110, “Kaayaan aranjeun têh mangrupakeun umat panghadêna nu dikaluarkeun (dilahirkeun) pikeun manusa. Aranjeun nitah kana kahadêan, nyarêk tina kamungkaran, jeung iman ka Alloh. Mun seug mah Ahli Kitab ariman, pasti êta leuwih hadê keur maranêhna. Di antara maranêhna têh aya nu iman jeung kalolobaan di antara maranêhna […]

Photo Gallery

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
Kategori
Direka ku Gabfire themes