Kategori
Arsip Kategori pikeun: DONGENG

Paguneman Sunnah jeung Syi’ah

Ieu carita ukur gambaran leutik paguneman antara Ki Alo nu pikiranna geus lila kacampuran ku hiji paham ti agama Syi’ah jeung Ki Ato nu pengkuh aya dina jalan Sunnah. Najan lain kajadian nu sabenerna, teu mustahil dina hiji mangsa lumangsung paguneman nu eusina teu jauh ti dieu. Eusi ieu carita diropěa tina buku “Ashlus Syi’ah […]

Ngudag Jasa Nu Hampa

Ki Sahamah, kitu kasebutna di palemburan, kaasup jalma jegud leubeut ku babanda. Sabagian harta bandana digunakeun pikeun nyakolakeun Si Ujang anak yatim di êta lembur. Ti mimiti SMP nepika paguron luhur, Si Ujang dibiayaan ku Ki Sahamah. Satutasna rêngsê kuliah, Si Ujang têh jadi dokter nu kasohor. Lima taun nyorang nagri deungeun seja babakti dina […]

Photo Gallery

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
Kategori
Direka ku Gabfire themes