Kategori
Arsip Kategori pikeun: HADITS

Kafir ka Salaki

Mun disebut istilah “Kafir”, nya bayangan jeung gambaran teh lumrahna mah “Kafir ka Alloh”. Nyatana, istilah eta teh digunakeun dina wanda nu rupa-rupa.

Shaum Nu Hampa (1)

Ibadah shaum nu dilaksanakeun ku tiap jalma mu’min, boh dina saban bulan Romadhon atawa dina bulan-bulan sêjênna ku mangrupa shaum qodho jeung shaum sunnat, teu welêh aya gogodana. Sajaba tina gogoda lahiriyah ku perkara-perkara nu bisa ngabatalkeunnana, aya ogê gogoda nu mangrupa ma’nawiyah nyaêta ngahampakeun ganjarannana. Sababaraha riwayat hadis nguningakeun ieu kanyataan, di antarana nyaêta […]

Hasil Shaum

Shaum Ramadhan tinggal sababaraha poê deui. Nincak kana panungtungan ibadah shaum ieu, aya perkara nu kalintang perluna; nyatana ngeunaan introspêksi diri kana hasil shaum nu geus kasorang salila ieu.

Photo Gallery

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
Kategori
Direka ku Gabfire themes