Kategori
Arsip Kategori pikeun: UTAMA

Isyarat Kasaean ti Alloh

“Upama Alloh ngersakeun maparin kasaean ka hiji jalma, Anjeunna ngajadikeun 3 perkara dina diri eta jalma: (1) Paham kana agama, (2) Zuhud dina perkara dunya, (3) Ninggal kana aebna sorangan”. (Muhammad bin Ka’ab al-Qurodhi) Paham kana agama ngandung harti ngarti turta ngalaksanakeun ajaran agama dumasar elmuna. Nu kadua, zuhud.

Photo Gallery

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
Kategori
Direka ku Gabfire themes