Kategori

Isyarat Kasaean ti Alloh

“Upama Alloh ngersakeun maparin kasaean ka hiji jalma, Anjeunna ngajadikeun 3 perkara dina diri eta jalma: (1) Paham kana agama, (2) Zuhud dina perkara dunya, (3) Ninggal kana aebna sorangan”. (Muhammad bin Ka’ab al-Qurodhi)

Paham kana agama ngandung harti ngarti turta ngalaksanakeun ajaran agama dumasar elmuna.

Nu kadua, zuhud.

Dikirim ku dina 26 Mei 2017. Dina rohangan UTAMA. Salira tiasa ngiring ngarespon kana ieu seratan dina wadah RSS 2.0. Salira tiasa nyimpen tanggapan kana ieu seratan

Tulis Tanggapan

Photo Gallery

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
Kategori
Direka ku Gabfire themes