Kategori

JADWAL NGAJI 2018

Jadwal Ngaji Tahun 2018

NO SASIH PING Dinten | Waktos MASJID | TEMPAT MATERI
1 JANUARI Minggon Kahiji
01 Senen | 16.00 AL-HASAN, Pagaden Tafsir: QS Ali Imron ayat 108-109
02 Salasa | 16.00 Masjid Hj. Uyu Tafsir: QS Al-An’am ayat 116-117 (Nurut ka kalolobaan jalma)
04 Kemis | 18.30 AL-ISTIQOMAH, Bj. Peundeuy Tafsir: QS Al-Maidah ayat 101-102 (Patarosan nu Ngabeungbeuratan)
06 Saptu | 16.00 xxx
07 Ahad | 10.00 Kunjungan & Pembinaan PC. Pacet
Minggon Kadua
08 Senen | 16.00 AL-HASAN, Pagaden Tafsir: QS Ali Imron ayat 110-111 (Ummat pang hadena)
11 Kemis | 18.30 AL-ISTIQOMAH, Bj. Peundeuy Tafsir: QS Al-Maidah ayat 103-104 (Bahiroh, Saibah, Washilah, Ham)
13 Saptu | 16.00 Keluarga H. Omo Nanjeurna Syari’at Islam (Bagean Ka-1)
14 Ahad | 09.00 Masjid Warungcina Sabar (2:155-156 | 2:153)
14 Ahad | 18.30 Riyadhus Sholihin, Jambuleutik Nanjeurna Syari’at Islam (Bagean Ka-1)
Minggon Katilu
15 Senen | 16.00 Nurul Jannah, Bojong Kalong Hadits: Kitab ar-Riqaq: Bab al-Qashdu wal Mudawamah ‘alal ‘Amal
16 Salasa | 16.00 Masjid Hj. Uyu, Cihaur Kidul Tafsir: QS Al-An’am [6] ayat 118-119 (Hukum Daging Peuncitan)
17 Rebo | 16.00 xxx xxx
21 Ahad | 10.00 Kunjungan & Pembinaan PC. Ibun
21 Ahad | 16.00 Masjid Al-Islam, Bbk. Jeungjing Hadits Bukhari: (Kitab al-Iman: Bab Kufronil ‘Asyir wa Kufrin duna Kufrin)
21 Ahad | 18.30 Masjid Al-Islam, Bbk. Jeungjing Hadits Bukhari: (Kitab al-I’tisham bil Kitab was Sunnah: Bab al-Iqtida bi Sunani Rosulillah – Hadits 1 Syaibah)
Minggon Kaopat
22 Senen | 16.00 AL-HASAN, Pagaden Tafsir: QS Ali Imron ayat 112-113 (Akibat pikeun Ahli Kitab)
26 Juma’ah | 16.00 PPI-24 | Persistri Syari’at dina Samagaha
27 Saptu | 16.00 Masjid H. Mamduh dibadal
28 Ahad | 18.30 Masjid Sabihussalam dibadal
Minggon Kalima
29 Senen | 16.00 Masjid Al-Hasan | Pagaden dibadal
30 Salasa | 16.00 Masjid Hj. Uyu | Cihaur dibadal
30 Salasa | 18.30 Masjid Al-Mukmin | Permata Hijau Bedah Kitab Shahih Al-Bukhari Bab Al-Kusuf
2 FEBRUARI Minggon Kahiji
01 Kemis | 18.30 AL-ISTIQOMAH, Bj. Peundeuy Tafsir: QS Al-Maidah ayat 105 (Ngajaga ngariksa Diri)
02 Juma’ah | 18.30 Masjid….. Citanggulun (Ngajaga ngariksa Diri tina Pangaruh Sasar)
03 Saptu | 16.00 Masjid H. Mamduh | Cihaur Tafsir QS An-Naml
04 Ahad | 13.00 Kunjungan & Pembinaan PC. Majalaya
05 Senen | 16.00 AL-HASAN | Pagaden Tafsir: QS Ali Imran ayat 114-115 (Ahli Kitab anu ta’at)
Minggon Kadua
08 Kemis | 18.30 AL-ISTIQAMAH | Bj.Peundeuy dibadal
10 Sabtu | 16.00 Msj. H. Mamduh | Cihaur Kidul dibadal
11 Ahad | 09.00 Msj. Kel. H. Rosyad | Warung Cina Tafsir: QS Al Maidah ayat 105 (Raksa Diri)
12 Senen | 16.00 AL-HASAN | Pagaden Tafsir: QS Ali Imran ayat 116-117 (Nasib Harta jeung Anak jalma Kafir)
3 MARET
4 APRIL
5 MEI
6 JUNI
7 JULI
8 AGUSTUS
9 SEPTEMBER
10 OKTOBER
11 NOPEMBER
12 DESEMBER
Kategori
Direka ku Gabfire themes