Kategori

Ngudag Jasa Nu Hampa

Ki Sahamah, kitu kasebutna di palemburan, kaasup jalma jegud leubeut ku babanda. Sabagian harta bandana digunakeun pikeun nyakolakeun Si Ujang anak yatim di êta lembur. Ti mimiti SMP nepika paguron luhur, Si Ujang dibiayaan ku Ki Sahamah. Satutasna rêngsê kuliah, Si Ujang têh jadi dokter nu kasohor. Lima taun nyorang nagri deungeun seja babakti dina widang kadokterannana.

Dina hiji mangsa, Ki Sahamah keur jongjong ngawangkong reujeung Ki Eman bandar bêas. Dina wangkongan, Ki Sahamah nyarita, “Yeuh….Man. Tingali tuh Si Ujang! Kiwari geus jadi dokter kakoncara ka janapria. Padahal nyaho sorangan didinya gê pan, Si Ujang têh baheula mah anak yatim. Euweuh nu mirosêa, taya jalma nu daêk ngurus. Ayeuna geus jadi ‘jelema’, kusaha manêhna bisa kitu têh? Ku kami ieuh. Kami nu ngabiayaan ti SMP nepi ka paguron luhur. Na, euy, ari ayeuna geus sohor jadi dokter… meni teu aya ras-rasan… Poho wê ka kami nu ngabiayaannana mah”.

Dikirim ku dina 18 Jan 2014. Dina rohangan DONGENG. Salira tiasa ngiring ngarespon kana ieu seratan dina wadah RSS 2.0. Salira tiasa nyimpen tanggapan kana ieu seratan

Tulis Tanggapan

Photo Gallery

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
Kategori
Direka ku Gabfire themes