Kategori

Paguneman Sunnah jeung Syi’ah

Ieu carita ukur gambaran leutik paguneman antara Ki Alo nu pikiranna geus lila kacampuran ku hiji paham ti agama Syi’ah jeung Ki Ato nu pengkuh aya dina jalan Sunnah. Najan lain kajadian nu sabenerna, teu mustahil dina hiji mangsa lumangsung paguneman nu eusina teu jauh ti dieu.

Eusi ieu carita diropěa tina buku “Ashlus Syi’ah wa Ushuluha”.

Mangga urang bandungan kumaha paguneman nu lumangsung antara Syi’ah jeung Sunnah di handap ieu,

Ki Alo: “Ki, andika jeung sobat-sobat ti lingkungan Sunni nu lianna geus wani-wani mikaceuceub ka Imam Ali bin Abu Tholib!”

Pan ceuk Kangjeng Rosul gě;
“Singsaha jalma nu mikacinta ka Ali, mangka maněhna geus micinta ka Kaula. Tapi saha waě jalma nu mikaceuceub ka Ali, temen maněhna geus mikaceuceub ka Kaula”.
Cilaka tah…”

Ki Ato: “Eh, na ceuk saha kami ceuceub ka Ali bin Abu Tholib.
Malah mandar, justru kami mikacinta ka anjeunna. Kami teu pernah mikaceuceub ka anjeunna.

Sok baca geura dina kitab-kitab nu jadi sumber ti Ahlus Sunnah. Tah… Di antarana kieu yeuh pamadegan kami mah,

Imam Ahmad, Ismail al-Qadhi, An-Nasai jeung Abu Ali an-Naisaburi sasauran, “Teu aya riwayat-riwayat sohěh ngeunaan kautamaan para sohabat nu leuwih loba batan riwayat ngeunaan kautamaan Ali bin Abu Tholib”.[1]
Saur Ibnu Hajar al-‘Asqolani, “Sabab musababna lantaran anjeunna těh kalebet nu pang ahirna. Maksudna, kholifah rasyid nu pang ahirna”.

————————–
[1] Ibnu Hajar al-‘Asqolani, Fath al-Bari, 7/71

Dikirim ku dina 28 Jan 2014. Dina rohangan DONGENG. Salira tiasa ngiring ngarespon kana ieu seratan dina wadah RSS 2.0. Salira tiasa nyimpen tanggapan kana ieu seratan

Tulis Tanggapan

Photo Gallery

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
Kategori
Direka ku Gabfire themes