Kategori
Ditulis salaku: rancapait

Syukur Ni’mat jeung Kufur Ni’mat

“Jeung (sing inget) nalika Pangěran aranjeun cumeluk, ‘Saěstuna upama aranjeun syukur, tanwandě Kami baris nambahan ka aranjeun, jeung upama aranjeun kufur, nya saenyana siksaan Kami kacida peurihna”. (QS Ibrahim [14]: 7) Pikeun nengetan kana eusi ieu ayat, aya dua perkara nu kudu dititěnan ma’na jeung pangartina nyaěta ni’mat jeung syukur. Nalika dua perkara ieu geus […]

Ingkarna Manusa

Ingkarna manusa tina jalan Alloh kana jalan setan ngawengku kana 2 sabab, nyaeta lantaran pangaruh luar jeung pangaruh jero (diri) manusana. Hal ieu digambarkeun dina QS al-Baqoroh ayat 213 nu unggelna:

Photo Gallery

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
Kategori
Direka ku Gabfire themes