Kategori

Tobat

Ibarat pakean, tara salawasna dipake. Kudu we diseuseuh. Sabab keuna ku kokotor timana wae asalna. Pon kitu deui lampah di dunya. Teu salawasna suci jeung hade. Kadang sok tisoledat kana kagorengan jeung dosa.

Dikirim ku dina 9 Mar 2018. Dina rohangan GERENTES HATE. Salira tiasa ngiring ngarespon kana ieu seratan dina wadah RSS 2.0. Salira tiasa nyimpen tanggapan kana ieu seratan

Tulis Tanggapan

Photo Gallery

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
Kategori
Direka ku Gabfire themes